Styrelse | Sverigedemokraterna i Härryda

Styrelse

Ledamöter

Boris Leimar

Ordförande

Leo Welter

Vice Ordförande

Calle Johansson

Natalija Löfgren

Patrik Strömsten

Suppleanter

Peter Arvidsson

Nina Sjöstedt