Sverigedemokraterna i Härryda

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Härryda

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

glad Boris

Boris Leimar 

Ordförande

Tel: 0706-48 52 20

Kontaktas för frågor om förening och organisation.

image

Calle Johansson

Gruppledare och vice ordförande

Tel: 0736-593166

Kontaktas för frågor om kommunpolitik.

 • SD-FIKA

  Av boris.leimar den 5 september, 2017
  0

  Nu startar våra SD-fikor igen. Första blir i Blå rummet i Mölnlycke kulturhus 17-ca 19. Du kommer och går som du vill. Sedan kör vi vidare enligt nedan
  21/9 Hindås
  5/10 Mölnlycke
  19/10 Rävlanda
  2/11 Mölnlycke
  16/11 Härryda
  7/12 Mölnlycke

  Hoppas vi ses

 • Marknad i Landvetter 28 maj

  Av callejohansson den 28 maj, 2017
  0

  Under söndagen den 28 maj kampanjade SD Härryda flitigt på marknaden i Landvetter. Flygbladen som delades var partiets vårdkampanj, som möttes av glada tillrop och tummar upp. Vi var totalt 6 sverigrdemokrater som hjälpte till under dagen, och samtliga 6 har redan kandiderat till kommande val! Vi tackar alla besökare för de trevliga bemötandet, det ger oss hopp för framtiden!

   

  Vill du kandidera för SD i kommande val? Maila harryda@sd.se.

 • Skärmavbild 2016-10-24 kl. 18.48.11

  Budget 2017

  Av callejohansson den 24 oktober, 2016
  0

  Här presenteras Sverigedemokraterna Härrydas budget för 2017 med plan för 2018 och 2019.

  Budget 2017

 • Motion om pausat flyktingmottagande

  Av callejohansson den 24 oktober, 2016
  0

  Härryda kommun har sedan flera år tillbaka haft ett avtal med migrationsverket om mottagande av flyktingar och så kallade ensamkommande flyktingbarn. Sedan 2016 har en ny lag hunnit träda i kraft där kommunernas självbestämmande åsidosatts, och Migrationsverket genom länsstyrelsen beslutar om vilket antal flyktingar och ensamkommande flyktingbarn kommunen ska ta emot. Med denna lag följer däremot ett ansvar från staten att, genom migrationsverket, ersätta kommunerna för de kostnader flyktingmottagandet medför. Detta går att läsa i propositionen 2015/16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.

  ”Staten ersätter kommunerna för flyktingmottagandet i huvudsak genom en schablonersättning som betalas ut under en tvåårstid och som 2015 uppgår till sammanlagt 83 100 kronor per nyanländ under 65 år och till 52 000 kronor per nyanländ över 65 år.”

  Vi i Sverigedemokraterna menar att en överenskommelse om flyktingmottagning endast kan fullföljas om båda parter fullföljer sina åtaganden. Och om överenskommelsens åtaganden åsidosätts från en part kan omöjligen den andra väntas följa detsamma. I nuläget har Migrationsverket en skuld på uppemot, om inte över, 60 miljoner kronor till Härryda kommun för just mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Statens ersättningar till kommunerna är en förutsättning för att flyktingmottagandet till kommunen ska fungera rent ekonomiskt. Vi vet redan nu att kommunens budget de kommande åren är dyster, där ett plusresultat inte är väntat. Vi Sverigedemokrater menar att kommunens största intresse måste vara att upprätthålla de kommunala kärnverksamheternas standard. Att fortsätta med ett ersättningslöst flyktingmottagande äventyrar inte bara kommunens ekonomi, utan i längden även skolans resultat, äldrevårdens kvalitet och kommuninvånarnas välmående eftersom ett svagt budgetresultat påverkar samtliga sektorer.

  Vi menar således att kommunens mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn ska pausas tills dess att Migrationsverkets skuld tillHärryda kommun är betald.

  Därför yrkar Sverigedemokraterna:

  Att Härryda kommuns mottagande av flyktingar och ensamkommande flyktingbarn pausas tills dess att Migrationsverkets skuld till Härryda kommun är betald.

  Att Migrationsverkets skuld till Härryda kommun kompletteras med en skälig dröjsmålsränta.

  ______________________

  Calle Johansson (SD)

 • Motion om ”sommarkollo” för äldre

  Av callejohansson den 24 oktober, 2016
  0

  Att miljöombyte oftast stärker både den fysiska och psykiska hälsan har man visat i många undersökningar. En av de som skrivit mycket om detta med inriktning mot de äldre är Fil dr. i Äldre och åldrande Jannicke Andersson vid Lunds universitet.

  I en artikel i tidningen “Doktorn” April 2016 skrivs bl.a.:
  Jannicke Andersson rekommenderar därför fler kommuner att arrangera äldrekollon och hon är övertygad om att det är en god investering för såväl de äldre som ekonomiskt för samhället. Vidare anger man i artikeln följande fakta

  Kollo för äldre går under olika namn, till exempel äldrekollo, mogenkollo, seniorkollo, seniorläger och sommarvistelse för seniorer. Syftet med dem är att uppnå positiva hälsoeffekter genom att deltagarna gör något de annars kanske inte velat eller trott sig kunna göra.

  Då Härryda kommun är en relativt rik kommun bör vi därför kunna erbjuda äldre denna möjlighet i framtiden

  Av denna anledning  yrkar Sverigedemokraterna:

  • Att Härryda kommun, genom finansiering i framtida budgetar,  förbereder en start av ”sommarkollo” för äldre, dock senast 2019.

   

  Boris Leimar (SD)                                      Calle Johansson (SD)